top of page

יעוץ וחקר תחנות עבודה

 גרינטק מספקת שירות של מדידות זמני תקן במפעלים ובארגונים: בחינת המצב הקיים ושיפור שיטות-

תקן הזמן הינו הבסיס לתמחור עלות ייצור מוצרים או עלות מתן שירותים
תקן זמן משמש גם תחומים נוספים כגון: איתור בזבוז, שיפור שיטות עבודה חישוב תקן כ”א, חישוב שכר עידוד.

מטרת המדידות- אפיון אמין למצב בקיים בארגון בתחנות רלוונטיות וקבלת דו”ח בלתי תלוי בנושא. המדידות נותנות לארגון תמונה אמיתית של משך הפעילויות,כמות כ”א מושקעת ובחינה מול תמחיר המוצר.
כמו כן , בהתאם לדרישה , אנו מציעים ניתוח התחנות, ע”מ להביא לשיפור שיטות וייעול המצב הקיים עד יישום הלכה למעשה.

יתרונות השיטה שגרינטק מציעה:

  • חברה חיצונית לחקר ומדידות זמני תקן היא נטולת אינטרסים – מספקת לך כלקוח תוצאות מיידיות לקבלת החלטות

  •  צוות עובדים מיומן, אשר יסיים את הפעילות באופן המקצועי ביותר ובזמן הקצר ביותר בלי להפריע לפעילות המפעל השוטפת

  • יכולת להעריך את העלות הכוללת מראש

  • הפיכת עלויות קבועות למשתנות

  • נגישות לטכנולוגיה ולמשאבים שאינם זמינים בתוך הארגון

“My crown is called content,
a crown that seldom kings enjoy”

William Shakespare

bottom of page