top of page

המחלקה החקלאית

גרינטק מתמחה באספקת עבודות חקלאיות בלתי ממוכנות לארגונים ולחקלאים בכל חלקי הארץ. חברתנו מספקת שירותי קטיף, גיזום, דילול, חיגור, פריסת רשתות, תחזוקת מערכות השקיה ומגוון רחב של עבודות חקלאיות נוספות. כל זאת בשילוב יידע מקצועי נרכש של עבודה חקלאית ומתוך הבנה עמוקה של מדדי האיכות ותפוקות נדרשות.

חברת גרינטק יודעת לספק צוות מיומן לפרויקטים קצרים וארוכים כאחד. צוות זה כולל מנהל פרויקט המאגד את כל הפעילות החקלאית ותפעולה בשטח וצוות מקצועי של משגיחים ועובדים (קבועים וזמניים) הכולל מאות עובדים, אשר זמינים ללקוחותינו בהתאם לסוג השירות שהוגדר.

“However beautiful the strategy,
you should occasionally
look at the results.”

Winston Churchill

bottom of page