top of page

ניהול קווי אריזה

חברת גרינטק יודעת לספק צוות מיומן, הכולל מנהל פרויקט לפרויקטים קצרים וארוכים כאחד, בשילוב ידע מקצועי נרכש של עבודה עם מכונות אריזה מתקדמות והבנה עמוקה של מדדי האיכות ותפוקות נדרשות.

בשיטה זו הלקוח יודע בתחילת התהליך מהו המחיר ליחידת מוצר, מהם דרישות האיכות אותם הוא חייב לקבל, מהם לוחות הזמנים הנדרשים לסיום הפרויקט – גרינטק לוקחת אחריות על סך דרישות אלה ומחייבת את הלקוח רק על מוצרים שעמדו בדרישת האיכות והלקוח יודע שבשיטה זו אין תשלום על "אבטלה סמויה".

“However beautiful the strategy,
you should occasionally
look at the results.”

Winston Churchill

bottom of page