top of page

ניהול ספירות מלאי

ניהול ספירות מלאי הם על פי רוב צורך נקודתי בארגון. יחד עם זאת הם בדרך כלל פרויקטים עתירי כוח אדם, הדורשים מיומנות תפעולית ויונקים משאבים רבים.

בדיוק בנקודה הזו,משתלב אחד הפתרונות הייחודיים של חברת גרינטק

מקבוצת ל.מ, אשר מספקת ללקוח One-Stop-Shop. אנו מבצעים את ספירת המלאי (משלב התכנון ,מיפוי,אמצעים ,ניהול וביצוע מקצועי) ונותנים ללקוחותינו פתרון ותמיכה היקפית בציוד מתקדם וממשק נתוני הספירה,

לכל תוכנת ניהול מלאי ושירות מקצועי על ידי מיטב המנהלים והעובדים המקצועיים בתחום.

"Money is not an idea of ​​trying to make money, is the concept of doing things as well."

John Wanamaker

bottom of page